Ο ψυχικός κόσμος όσων βίωσαν την τραγωδία στο Μάτι
24/7/2019, OPEN TV

https://www.youtube.com/watch?v=jr3rKiEw4hU